Junior Internet je súťažná konferencia, ktorá ponúka odrazový mostík pre začínajúcich webových programátorov, grafikov a dizajnérov, programátor mobilných aplikácií a blogerov. Na podujatí mladí nadšenci predstavujú svoje projekty a ďalšie vízie skúseným odborníkom v úlohách porotcov a prednášajúcich.

Web súťaže www.juniorinternet.skPropozície súťaže

Súťažné kategórie a ich popis: JuniorWEBJuniorDESIGNJuniorAPPJuniorLEARN, JuniorBLOG, JuniorTEXT.

 

Vitajte, tu môžete prihlásiť svoj projekt do súťaže Junior Internet.

1. krok: vytvorte si konto. Vytvorenie konta pozostáva z údajov autora a prípadne ďalších spoluautorov.

2. krok: overenie e-mailovej adresy prostredníctvom odkazu v e-maily.

3. krok: pridanie súťažných prác v stanovenom termíne do týchto súťažných kategórií:

JuniorWEB - naprogramované webové stránky, portály.

JuniorDESIGN - digitálne vytvorené grafické práce, plagáty, kresby, dizajn manuály, koláže a pod.

JuniorTEXT - texty na vyhlásenú súťažnú tému.

JuniorAPP - ľubovolné aplikácie pre Android, iPhone, Windows Phone.

JuniorLEARN - weby a aplikácie poskytujúce vzdelávací obsah, weby škôl, miest obcí, prípadne regiónov.

JuniorBLOG - vlastné blogy, fotoblogy, videoblogy, kde sa nachádza jedinečný autorský obsah bez ohľadu na tému.